Home WIA Nieuws Producten Support Aanvraag Evenementen Contact

Onze Producten
3D Printers
3D Tekenen
Ingenieuser: In beweging zetten
Ingenieuser: Onderzoeken & presenteren
Ingenieuser: Tekenen & ontwerpen
Ingenieuser: Graveren & Produceren
Interactieve Schoolborden
Laatste Nieuws
Laatste nieuws
WIA Educational
Bedrijfsprofiel
Training
On-line Support
 
Ontzorgen

In het onderwijs, zeker in het technisch en beroepsonderwijs, komt steeds meer op docenten af. De structuur van het onderwijs verandert, zo ook de inhoud van het examenprogramma, als ook de organisatie en de fysieke omgeving binnen de school, terwijl technologische ontwikkelingen doorgaan. Leveranciers aan het onderwijs doen er goed aan om docenten te ontzien i.p.v. nog meer te belasten. Kortom docenten en scholen moeten worden ontzorgd.


Ontzorgen, net als onthaasten, is niet alleen een modewoord, maar behoort ook een herkenbare invulling te krijgen. Ik geef u een voorbeeld uit onze dagelijkse praktijk. Als onze medewerkers de vraag gesteld worden of wij een 3d printer of een lasermachine in het leveringsprogramma hebben, dan was tot voor kort de neiging groot om direct in te gaan op de fyhsieke eigenschappen van deze producten, bijvoorbeeld dat het om desk-top apparaten gaat, aangestuurd door software, e.d. Eigenlijk behoren wij te zeggen, dat WIA Educational geen 3d-printers en geen lasersnijmachines levert. Onze boodschap is dat wij uitsluitend educatieve oplossingen leveren.


Om docenten effectief te kunnen ontzorgen hebben wij alle onderwijsoplossingen in de vorm van een onderwijspakket samengesteld, bestaande uit: educatieve software, solide apparaat, lesmethode, installatie, trainen van de trainers en help-desk ondersteuning De educatieve software is deels simulatie- en deels programmeersoftware, het apparaat voldoet aan de industriële standaard, de lesmethode is afgestemd op de leerdoelen in combinatie met software en hardware. De training bestaat uit één of meerdere dagdelen, afhankelijk van de toepassing, de installatie gaat in samenwerking met systeembeheer. De support wordt gedurende het jaar gedurende werkdagen geleverd, telefonisch en soms op locatie.


Gezien de beperkte budgetten bestaat binnen het onderwijs de neiging om elke aanschaf te beoordelen op de directe aankoopkosten en onvoldoende te kijken naar de ‘cost of ownership’. Tot de kosten van deze categorie behoren: installatie door eigen medewerkers (systeembeheer), de ontwikkeling van eigen lesmateriaal (docenten), de kosten van lesuitval door niet functionerende systemen (leerlingen naar huis sturen), reparatie en onderhoud, voorbereiding van lessen (docenten), etc. Wat zouden docenten niet allemaal kunnen doen in de tijd die hierop kan worden bespaard?


Om de druk op de budgetten weg te nemen hebben we sinds kort de mogelijkheid om werkplekken en complete lokaalinrichtingen te leasen. De maandelijkse kosten hiervan sluiten beter aan bij de financieringsstromen van de scholen zelf.


De ene oplossing is dus de andere niet. Als de gebruiker ontzorgd wordt dan vraagt dat extra inzet van de leverancier. Wij doen dat graag, we staan achter onze oplossingen. Een 3d printer sec leveren we dus niet, wel een educatieve totaal oplossing voor 3d printen in het lesprogramma. We investeren hiermede in de continuïteit van de relatie met onze gebruikers op scholen. Gebruiker en leverancier zijn allebei gebaat bij een langlopende en stabiele samenwerking.

Bert Euser, WIA Educational B.V. (bert@wia.nl)


Informatie
Vraag direct informatie of een demonstratie aanVraag direct informatie of een demonstratie aan
010-5011313
EvenementenVolg ons op
Volg ons op Twitter
WIA Educational BV | Koddeweg 39 | 3194 DH | Hoogvliet Rotterdam | 0031-(0)10-5011313 | 0031-(0)10-5014715 | info@wiaeducational.nl